คอร์ดกีต้าร์ : Bm3-Power

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bm3-Power

ฝึกจับคอร์ด ทาบ
Bm3-Power
Bm3 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต B และ D. โดยสายที่ 4 เล่นเปิดสาย คอร์ด Bm3-Power คือ ไม'เนอะ เธิท ซึ่งประกอบด้วยระยะห่างของ สองโน๊ตคือ โน๊ตในรูทของ (B) และ ไม'เนอะ เธิท (D). แต่ไม่ค่อยใช้บ่อยนัก
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bm3-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bm3-Power ในรูปแบบอื่น

จับคอร์ด Bm3-Powerตารางคอร์ดกีต้าร์ Bm3-Powerคอร์ด Bm3-Power ทั้งหมดคอร์ด Bm3-Power ในจับคอร์ด Bm3-Power ง่าย ๆฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Bm3-Power

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม