คอร์ดกีต้าร์ : Bm9

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bm9

ฝึดคอร์ด Bm9 ง่าย ๆ
Bm9
The string 4 (D) is left open. This chord is played start on fret 2 Minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bm9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bm9 ในรูปแบบอื่น

ฝึกคอร์ด ทาบ Bm9เว็บคอร์ดกีต้าร์ Bm9ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Bm9วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Bm9ตารางคอร์ดกีต้าร์ Bm9ฝึกจับคอร์ด Bm9

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม