คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bmaj7

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Bmaj7
Bmaj7
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger.
The note F# on the sixth string is not required, but can be played on the 2nd fret if needed. This chord is played by placing a barre on fret 2 with your index finger.
Major chord with a major 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bmaj7 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bmaj7 ในรูปแบบอื่น

การจับคอร์ดกีต้าร์ Bmaj7คอร์ด Bmaj7 กีต้าร์คอร์ด Bmaj7 ทั้งหมดเว็บคอร์ดกีต้าร์ Bmaj7ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Bmaj7จับคอร์ด Bmaj7 ง่าย ๆ
Scale B: B C#m Ebm E F# Abm Bbdim
Note: x or F#, B, F#, A#, D#, F#
Step: 1-3-5-71(B), 3(D#/Eb), 5(F#/Gb), 7(A#/Bb)
Alternative names: BM7, Bmaj7
Level: Professional

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์