คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Bmaj9

คอร์ด Bmaj9 กีต้าร์
Bmaj9
You must leave out the 6th and 1st strings. B major 9th guitar chord's
Alternative names: Bmaj9, BM9, Bmaj7(9). Steps
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Bmaj9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Bmaj9 ในรูปแบบอื่น

เรียนจับคอร์ด Bmaj9การจับคอร์ด Bmaj9 กีต้าร์คอร์ด Bmaj9 จับยังไงเรียนจับคอร์ด Bmaj9ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Bmaj9เว็บคอร์ดกีต้าร์ Bmaj9
Scale B: B C#m Ebm E F# Abm Bbdim
Note: B, D#, A#, C#
Step: 1-3-5-7-91(B), 3(D#/Eb), 5(F#/Gb), 7(A#/Bb), 9(C#/Db)

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์