คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด C#5aug-Power

เทคนิคจับคอร์ด C#5aug-Power
C#5aug-Power
C#5aug (4.fret) Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต C#, A และ (C#), สามารถเล่นเสียง อ็อกเทฟ (C#) ที่สาย 3, เฟล็ตทึ่หก คอร์ด C#5aug-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด C#5 เพียงแต่เติม aug (augmented) C#5aug ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ C#m6, C#(b6), C#5+, C#+5(no3), C#+(no3), C#(#5)(no3), C#aug(no3)...
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด C#5aug-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด C#5aug-Power ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ C#5aug-Powerการจับคอร์ดกีต้าร์ C#5aug-Powerฝึกคอร์ด ทาบ C#5aug-Powerเรียนจับคอร์ด C#5aug-Powerจับคอร์ด C#5aug-Power ง่าย ๆฝึกจับคอร์ด ทาบ
Note: C#, A, x or C#
Step: 1-#51(C#/Db), #5(A)

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์