คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด C#7+9

ฝึกคอร์ดกีต้าร์ C#7+9
C#7+9
You should not play the 6th string.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด C#7+9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด C#7+9 ในรูปแบบอื่น

การจับคอร์ด C#7+9คอร์ดกีต้าร์โปร่ง C#7+9ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ C#7+9คอร์ด C#7+9 จับยังไงจับคอร์ด C#7+9ฝึกคอร์ดกีต้าร์ C#7+9
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: C#, E#, G#, B, Dx
Step: 1-3-5-b7-#91(C#/Db), 3(E#/F), 5(G#/Ab), b7(B), #9(Dx/E)

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์