คอร์ดกีต้าร์ : C#7sus4

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด C#7sus4

วิธีการจับคอร์ด C#7sus4
C#7sus4
You should not play the 6th string. C#(Db) dominant 7th suspended 4th chord's
Alternative names: C#7sus, C#7sus4. Steps
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด C#7sus4 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด C#7sus4 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C#7sus4 กีต้าร์เทคนิคจับคอร์ด C#7sus4ฝึดคอร์ด C#7sus4 ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด C#7sus4 กีต้าร์เว็บคอร์ดกีต้าร์ C#7sus4คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า C#7sus4