คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด C#9#5

จับคอร์ด C#9#5
C#9#5
This chord is played start on fret 3 Is 7#5 with added 9th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด C#9#5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด C#9#5 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ C#9#5เว็บคอร์ดกีต้าร์ C#9#5จับคอร์ด C#9#5 กีต้าร์คอร์ด C#9#5 จับยังไงคอร์ด C#9#5 จับยังไงจับคอร์ด C#9#5 กีต้าร์
Scale structure: R-3-#5-m7-9
Interval structure: R = Db
Db + major interval = F (scale degree = 3rd)
F + major interval = A (scale degree = sharp/augmented 5th)
A + minor interval = B (scale degree = minor 7th)
B + major interval = Eb (scale degree = 9th)
Note: C# F A B D#
Alternative names: C#9(#5), C#+9, C#aug9, C#7#5(add9)
Level: Advanced
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์