คอร์ดกีต้าร์ : C#add9-no3

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด C#add9-no3

ฝึกจับคอร์ด C#add9-no3
C#add9-no3
Chord C#add9(no3) You should not play the 6th string. C#add9(no3) - (C# major added 9th with no 3rd) guitar chord is similar to C#sus2. Depending on the position of the added note, the name C#sus2 is preferred. See also:C#2
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด C#add9-no3 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด C#add9-no3 ในรูปแบบอื่น

วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ C#add9-no3จับคอร์ด C#add9-no3ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง C#add9-no3วิธีจับคอร์ด C#add9-no3 กีต้าร์วิธีการจับคอร์ด C#add9-no3ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ C#add9-no3

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม