คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด C#add9-no3

คอร์ด C#add9-no3 จับยังไง
C#add9-no3
Chord C#add9(no3) You should not play the 6th string. C#add9(no3) - (C# major added 9th with no 3rd) guitar chord is similar to C#sus2. Depending on the position of the added note, the name C#sus2 is preferred. See also:C#2
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด C#add9-no3 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด C#add9-no3 ในรูปแบบอื่น

การจับคอร์ด C#add9-no3เรียนจับคอร์ด C#add9-no3วิธีจับคอร์ด C#add9-no3 กีต้าร์คอร์ด C#add9-no3 จับยังไงฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง C#add9-no3ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ C#add9-no3
Note: C#, D#, G#, D#, G#
Step: 1-5-91(C#/Db), 5(G#/Ab), 9(D#/Eb)

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์