คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด C#dim

คอร์ด C#dim ทาบ
C#dim
The guitar strings 3(G) and 1(E) are left open. This chord is played start on fret 2 Basic diminished triad.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด C#dim โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด C#dim ในรูปแบบอื่น

เรียนจับคอร์ด C#dimการจับคอร์ด C#dim กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด C#dimคอร์ดกีต้าร์โปร่ง C#dimวิธีจับคอร์ด C#dim จับคอร์ด C#dim กีต้าร์
Scale structure: R-m3-m5
Interval structure: R = Db
Db + minor interval = E (scale degree = minor 3rd)
E + minor interval = G (scale degree = flat/diminished 5th)
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: C#, E, G, C#, E
Step: 1-b3-b51(C#/Db), b3(E), b5(G)
Alternative names: C#-#176, -C#-5, C#m-5, and-C#dim-See-also, C#dim7-and-C#m7b5
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์