คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด C#dim7

เรียนจับคอร์ด C#dim7
C#dim7
The string 3 (G) is left open. This chord is played start on fret 1 Diminished chord with a double flat 7 (6th)
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด C#dim7 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด C#dim7 ในรูปแบบอื่น

ฝึกคอร์ดกีต้าร์ C#dim7ฝึกคอร์ดกีต้าร์ C#dim7วิธีจับคอร์ด C#dim7 ง่าย ๆฝึกจับคอร์ด ทาบฝึกคอร์ด ทาบ C#dim7จับคอร์ด C#dim7 ง่าย ๆ
Scale structure: R-m3-m5-6
Interval structure: R = Bb
Bb + minor interval = Db (scale degree = minor 3rd)
Db + minor interval = E (scale degree = flat/diminished 5th)
E + minor interval = G (scale degree = double flat 7th = 6th)
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: A#, E, G, C#
Step: 1-b3-b5-6(orbb7)1(C#/Db), b3(E), b5(G), 6(A#/Bb)
Alternative names: C#-#176, -C#-#176-7, C#o7, C#7dim-See-also, C#dim-and-C#m7b5
Level: Rookie
Importance: Frequently used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์