คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด C#m(maj7)

ฝึกคอร์ด ทาบ C#m(maj7)
C#m(maj7)
This chord is played start on fret 9 Minor chord with a major 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด C#m(maj7) โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด C#m(maj7) ในรูปแบบอื่น

ฝึดคอร์ด C#m(maj7) ง่าย ๆฝึกคอร์ด ทาบ C#m(maj7)การจับคอร์ดกีต้าร์ C#m(maj7)คอร์ด C#m(maj7) นอกคอร์ด C#m(maj7) ทั้งหมดคอร์ด C#m(maj7) นอก
Scale structure: R-m3-5-7
Interval structure: R = Db
Db + minor interval = E (scale degree = minor 3rd)
E + major interval = Ab (scale degree = 5th)
Ab + major interval = C (scale degree = 7th)
Note: C# E G# C
Alternative names: C#m(M7), C#min(Maj7), C#m(+7), C#-(M7), C#m(addM7), C#m(add7), C#min(addM7), C#min(+7), C#min(add7)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์