คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด C#m11

เว็บคอร์ดกีต้าร์ C#m11
C#m11
This chord is played start on fret 4 Minor seventh with added 11th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด C#m11 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด C#m11 ในรูปแบบอื่น

จับคอร์ด C#m11 ง่าย ๆฝึกคอร์ด ทาบ C#m11เรียนจับคอร์ด C#m11ตารางคอร์ดกีต้าร์ C#m11การจับคอร์ด C#m11วิธีจับคอร์ด C#m11 กีต้าร์
Scale structure: R-m3-5-m7-11
Interval structure:
Note: C# E G# B F#
Alternative names: C#minor11, C#min11, C#m7/11, C#m7(add11), C#-7(add11), C#-7/11, C#min7/11, C#min7(add11), C#m7/4, C#m7(add4), C#-7(add4), C#-7/4, C#min7/4, C#min7(add4)
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์