คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด C#m6

การจับคอร์ดกีต้าร์ C#m6
C#m6
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger.
This chord is played start on fret 2 Normal minor chord with added 6th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด C#m6 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด C#m6 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ C#m6คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า C#m6ฝึดคอร์ด C#m6 ง่าย ๆคอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า C#m6จับคอร์ด C#m6 ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด C#m6 ง่าย ๆ
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: C#, E, A#, C#, G#
Step: 1-b3-5-61(C#/Db), b3(E), 5(G#/Ab), 6(A#/Bb)
Alternative names: C#min6, C#m(add6), C#-6
Level: Advanced

คอร์ดอื่น ๆ

A#6 Gbm(maj7) Gbm7 B-7 C7#9 Db+9 C#11 Bbmb6

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์