คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด C#maj9

คอร์ด C#maj9 จับยังไง
C#maj9
You should not play the 6th string. This chord is played start on fret 1 Is maj7 with added 9th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด C#maj9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด C#maj9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C#maj9 นอกตารางคอร์ดกีต้าร์ C#maj9ฝึกจับคอร์ด ทาบวิธีจับคอร์ด C#maj9 กีต้าร์วิธีจับคอร์ด C#maj9 กีต้าร์เว็บคอร์ดกีต้าร์ C#maj9
Scale structure: R-3-5-7-9
Interval structure: R = Db
Db + major interval = F (scale degree = 3rd)
F + minor interval = Ab (scale degree = 5th)
Ab + major interval = C (scale degree = 7th)
C + minor interval = Eb (scale degree = 9th)
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: C#, D#, G#, B#, E#
Step: 1-3-5-7-91(C#/Db), 3(E#/F), 5(G#/Ab), 7(B#/C), 9(D#/Eb)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์