คอร์ดกีต้าร์ : C#sus4

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด C#sus4

วิธีจับคอร์ด C#sus4
C#sus4
You must leave out the 6th and 1st strings. C#(Db) suspended 4th chord's
Alternative names: C#sus, C#sus4.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด C#sus4 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด C#sus4 ในรูปแบบอื่น

การจับคอร์ด C#sus4 กีต้าร์วิธีการจับคอร์ด C#sus4ฝึกคอร์ดกีต้าร์ C#sus4การจับคอร์ดกีต้าร์ C#sus4ฝึดคอร์ด C#sus4 ง่าย ๆคอร์ด C#sus4 ทั้งหมด

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม