คอร์ด C# จับยังไง ฝึกคอร์ดทาบ

รูปแบบการจับคอร์ด C# หรือ คอร์ด Db

รูปภาพคอร์ด C#

Chord Info

Details
C Sharp major scale notes: C# D# E# F# G# A# B# C# *(E#=F)
Major key chord sequence C# : C# D#m E#m F# G# A#m B#dim
D flat major scale notes: Db Eb F Gb Ab Bb C Db
Major key chord sequence Db : Db Ebm Fm Gb Ab Bbm Cdim
Structure
-
Note
-,C#,E#,G#,C#,E#
Important
-
Chord Name
C# (C#major)

การจับคอร์ด C# ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด C# ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด C# ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด C# ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด C# ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด C#

คอร์ดอูคูเลเล่ C#คอร์ดอูคูเลเล่ C#คอร์ดอูคูเลเล่ C#คอร์ดอูคูเลเล่ C#
วิธีจับคอร์ด C# ง่าย ๆ, การจับคอร์ด C#, ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง C#, คอร์ด C# ทั้งหมด, คอร์ด C# ใน