คอร์ด C จับยังไง วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์

รูปแบบการจับคอร์ด C

รูปภาพคอร์ด C

Chord Info

Details
C major scale notes: C D E F G A B C
Major key chord sequence: C Dm Em F G Am Bdim
Structure
R-3-5,R = C,C + major interval = E (scale degree = 3rd),E + minor interval = G (scale degree = 5th)
Note
xorG,C,E,G,C,E
Important
Very important
Chord Name
C (Cmajor)

การจับคอร์ด C ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด C ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด C ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด C ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด C ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด C

คอร์ดอูคูเลเล่ Cคอร์ดอูคูเลเล่ Cคอร์ดอูคูเลเล่ Cคอร์ดอูคูเลเล่ C
การจับคอร์ด C กีต้าร์, จับคอร์ด C กีต้าร์, คอร์ด C ใน, ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่, ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ ง่าย ๆ C