คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Cm(maj7)

วิธีจับคอร์ด Cm(maj7) ง่าย ๆ
Cm(maj7)
This chord is played by placing a barre on fret 3 with your index finger.
Minor chord with a major 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Cm(maj7) โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Cm(maj7) ในรูปแบบอื่น

วิธีจับคอร์ด Cm(maj7) กีต้าร์คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Cm(maj7)ฝึกจับคอร์ด Cm(maj7)จับคอร์ด Cm(maj7)การจับคอร์ด Cm(maj7) กีต้าร์จับคอร์ด Cm(maj7) กีต้าร์
Scale structure: R-m3-5-7
Interval structure: R = C
C + minor interval = Eb (scale degree = minor 3rd)
Eb + major interval = G (scale degree = 5th)
G + major interval = B (scale degree = 7th)
Note: C Eb G B
Alternative names: Cm(M7), Cmin(Maj7), Cm(+7), C-(M7), Cm(addM7), Cm(add7), Cmin(addM7), Cmin(+7), Cmin(add7)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์