คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Cm6-A

วิธีจับคอร์ด Cm6-A
Cm6-A
This chord is played start on fret 1 Normal minor chord with added 6th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Cm6-A โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Cm6-A ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด ทาบฝึกจับคอร์ด Cm6-Aฝึกคอร์ดกีต้าร์ Cm6-Aจับคอร์ด Cm6-A ง่าย ๆจับคอร์ด Cm6-Aฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Cm6-A
Scale structure: R-m3-5-6
Interval structure: R = C
C + minor interval = Eb (scale degree = minor 3rd)
Eb + major interval = G (scale degree = 5th)
R = C minor interval = A (scale degree = 6th)
Note: C Eb G A
Alternative names: Cminor6-A, Cmin6-A, C-6-A
Level: Rookie
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์