คอร์ดกีต้าร์ : Cm6-A

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Cm6-A

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Cm6-A
Cm6-A
This chord is played start on fret 1 Normal minor chord with added 6th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Cm6-A โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Cm6-A ในรูปแบบอื่น

จับคอร์ด Cm6-A กีต้าร์วิธีการจับคอร์ด Cm6-Aการจับคอร์ด Cm6-A กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Cm6-Aเทคนิคจับคอร์ด Cm6-Aฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Cm6-A

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม