คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Cm7b5

ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Cm7b5
Cm7b5
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Cm7b5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Cm7b5 ในรูปแบบอื่น

เรียนจับคอร์ด Cm7b5คอร์ด Cm7b5 ในฝึกจับคอร์ด Cm7b5เว็บคอร์ดกีต้าร์ Cm7b5คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Cm7b5จับคอร์ด Cm7b5 ง่าย ๆ
Scale C major: C Dm Em F G Am Bdim
Note: C, Eb, Bb, C, Gb
Step: 1-b3-b5-b71(C), b3(D#/Eb), b5(F#/Gb), b7(A#/Bb)
Alternative names: Cm7-5, C-#2013266168, -Cm7b5, C-7b5, Cmin7-5-and-Cmin7b5-See-also, Cdim-and-Cdim7

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์