คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Cm9-D#

ฝึกจับคอร์ด Cm9-D#
Cm9-D#
This chord is played start on fret 6 Minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Cm9-D# โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Cm9-D# ในรูปแบบอื่น

การจับคอร์ดกีต้าร์ Cm9-D#การจับคอร์ด Cm9-D#ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Cm9-D#เว็บคอร์ดกีต้าร์ Cm9-D#วิธีจับคอร์ด Cm9-D# ง่าย ๆคอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Cm9-D#
Scale structure: R-m3-5-m7-9
Interval structure: R = C
C + minor interval = Eb (scale degree = minor 3rd)
Eb + major interval = G (scale degree = 5th)
G + minor interval = Bb (scale degree = minor 7th)
Bb + major interval = D (scale degree = 9th)
Note: C Eb G Bb D
Alternative names: Cminor9-D#, Cmin9-D#, Cm7/9-D#, Cm7(add9)-D#, C-7/9-D#, C-7(add9)-D#, Cmin7/9-D#, Cmin7(add9)-D#
Level: Professional
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์