คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Cm9

คอร์ด Cm9 จับยังไง
Cm9
The note G on the first string is not required, but can be played on the 3rd fret if needed. This chord is played start on fret 1 Minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Cm9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Cm9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Cm9 ทาบ คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Cm9จับคอร์ด Cm9 กีต้าร์เทคนิคจับคอร์ด Cm9ฝึดคอร์ด Cm9 ง่าย ๆจับคอร์ด Cm9 ง่าย ๆ
Scale structure: R-m3-5-m7-9
Interval structure: R = C
C + minor interval = Eb (scale degree = minor 3rd)
Eb + major interval = G (scale degree = 5th)
G + minor interval = Bb (scale degree = minor 7th)
Bb + major interval = D (scale degree = 9th)
Scale C major: C Dm Em F G Am Bdim
Note: C, Eb, Bb, D, x or G
Step: 1-b3-5-b7-91(C), b3(D#/Eb), 5(G), b7(A#/Bb), 9(D)
Alternative names: Cmin9, Cm9, C-9
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์