คอร์ดกีต้าร์ : Cmaj7

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Cmaj7

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Cmaj7
Cmaj7
The note G on the sixth string is not required, but can be played on the 3rd fret if needed. The strings 3(G), 2(B) and 1(E) are left open. This chord is played start on fret 2 Major chord with a major 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Cmaj7 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Cmaj7 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด ทาบจับคอร์ด Cmaj7วิธีการจับคอร์ด Cmaj7ตารางคอร์ดกีต้าร์ Cmaj7การจับคอร์ด Cmaj7 กีต้าร์เทคนิคจับคอร์ด Cmaj7