คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Cmaj9-E

เว็บคอร์ดกีต้าร์ Cmaj9-E
Cmaj9-E
This chord is played start on fret 7 Is maj7 with added 9th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Cmaj9-E โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Cmaj9-E ในรูปแบบอื่น

ตารางคอร์ดกีต้าร์ Cmaj9-Eฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Cmaj9-Eจับคอร์ด Cmaj9-E กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Cmaj9-Eจับคอร์ด Cmaj9-Eฝึกจับคอร์ด Cmaj9-E
Scale structure: R-3-5-7-9
Interval structure: R = C
C + major interval = E (scale degree = 3rd)
E + minor interval = G (scale degree = 5th)
G + major interval = B (scale degree = 7th)
B + minor interval = D (scale degree = 9th)
Note: C E G B D
Alternative names: CM9-E, CMaj7(add9)-E, CM7(add9)-E, Cmajor7(add9)-E, CM7/9-E, CMaj7/9-E
Level: Advanced
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์