คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด D

คอร์ด D ใน
D
The string 4 (D) is left open. This chord is played start on fret 2 Basic major triad
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด D โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด D ในรูปแบบอื่น

วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Dวิธีจับคอร์ด D ง่าย ๆตารางคอร์ดกีต้าร์ Dเรียนจับคอร์ด Dเรียนจับคอร์ด Dจับคอร์ด D
Scale structure: R-3-5
Interval structure: R = D
D + major interval = Gb (scale degree = 3rd)
Gb + minor interval = A (scale degree = 5th)
Scale D major: D Em F#m G A Bm C#dim
Note: D, A, D, F#
Step: 1-3-51(D), 3(F#/Gb), 5(A)
Alternative names: DM, Dmaj, Re-major, D-dur
Level: Rookie
Importance: Very important

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์