คอร์ด D จับยังไง วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์

Chord Info

Details
D major scale notes: D E F# G A B C#
Major key chord sequence: D Em F#m G A Bm C#dim
Structure
R-3-5,R = D,D + major interval = Gb (scale degree = 3rd),Gb + minor interval = A (scale degree = 5th)
Note
-,-,D,A,D,F#
Important
Very important
Chord Name
D (Dmajor)

การจับคอร์ด D ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด D ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด D ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด D ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด D ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด D

คอร์ดอูคูเลเล่ Dคอร์ดอูคูเลเล่ Dคอร์ดอูคูเลเล่ Dคอร์ดอูคูเลเล่ D
การจับคอร์ด D, ฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆ, จับคอร์ด D, การจับคอร์ดอูคูเลเล่, ฝึกจับคอร์ด อูคูเลเล่ ง่าย ๆ D