คอร์ด D6 จับยังไง วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์

รูปแบบการจับคอร์ด D6

รูปภาพคอร์ด D6

Chord Info

Details
The guitar strings 4(D) and 2(B) are left open. & This chord is played start on fret 2 Normal major chord with added 6th
Structure
R-3-5-6,R = D,D + major interval = Gb (scale degree = 3rd),Gb + minor interval = A (scale degree = 5th),R = D minor interval = B (scale degree = 6th)
Note
-,-,D,A,B,F#
Important
occasionally used
Chord Name
D6 (D66)

การจับคอร์ด D6 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด D6 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด D6 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด D6 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด D6 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด D6

คอร์ดอูคูเลเล่ D6คอร์ดอูคูเลเล่ D6คอร์ดอูคูเลเล่ D6คอร์ดอูคูเลเล่ D6
ฝึกจับคอร์ด ทาบ, คอร์ด D6 ทาบ , คอร์ดกีต้าร์โปร่ง D6, วิธีการจับคอร์ดอูคูเลเล่ D6, คอร์ด D6 ใน