คอร์ดกีต้าร์ : Db+5

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Db+5

ฝึกจับคอร์ด Db+5
Db+5
You must leave out the 6th and 1st strings. Db+5 - Db augmented triad"s
Alternative names: Dbaug, Db(#5), Db+. See Dbaug for more chord voicings. This chord is played start on fret 2 Basic augmented triad.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Db+5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Db+5 ในรูปแบบอื่น

การจับคอร์ด Db+5เทคนิคจับคอร์ด Db+5เทคนิคจับคอร์ด Db+5คอร์ด Db+5 ทาบ ฝึกจับคอร์ด ทาบคอร์ด Db+5 ทาบ

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม