คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด DbMaj6-add9

จับคอร์ด DbMaj6-add9 ง่าย ๆ
DbMaj6-add9
This chord is played start on fret 6
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด DbMaj6-add9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด DbMaj6-add9 ในรูปแบบอื่น

เทคนิคจับคอร์ด DbMaj6-add9ฝึกจับคอร์ด DbMaj6-add9ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง DbMaj6-add9ฝึดคอร์ด DbMaj6-add9 ง่าย ๆการจับคอร์ด DbMaj6-add9 กีต้าร์วิธีจับคอร์ด DbMaj6-add9 ง่าย ๆ
Scale structure: R-2-3-#5
Interval structure:
Note: Db Eb F A

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์