คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Dbmaj7

คอร์ด Dbmaj7 ใน
Dbmaj7
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
This chord is played start on fret 1 Major chord with a major 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Dbmaj7 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Dbmaj7 ในรูปแบบอื่น

จับคอร์ด Dbmaj7ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Dbmaj7คอร์ด Dbmaj7 นอกฝึกคอร์ด ทาบ Dbmaj7ฝึดคอร์ด Dbmaj7 ง่าย ๆฝึกจับคอร์ด ทาบ
Scale structure: R-3-5-7
Interval structure: R = Db
Db + major interval = F (scale degree = 3rd)
F + minor interval = Ab (scale degree = 5th)
Ab + major interval = C (scale degree = 7th)
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: Db, F, Ab, C, F
Step: 1-3-5-71(C#/Db), 3(F), 5(G#/Ab), 7(C)
Alternative names: DbM7, Dbmaj7
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์