คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Dbmaj7b5

วิธีจับคอร์ด Dbmaj7b5
Dbmaj7b5
You must leave out the 6th and 1st strings.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Dbmaj7b5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Dbmaj7b5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Dbmaj7b5 จับยังไงฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Dbmaj7b5ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Dbmaj7b5ฝึดคอร์ด Dbmaj7b5 ง่าย ๆคอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Dbmaj7b5ฝึดคอร์ด Dbmaj7b5 ง่าย ๆ
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: Db, Abb, C, F
Step: 1-3-b5-71(C#/Db), 3(F), b5(G/Abb), 7(C)

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์