คอร์ดกีต้าร์ : Dbmajor7-add6

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Dbmajor7-add6

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Dbmajor7-add6
Dbmajor7-add6
This chord is played start on fret 4
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Dbmajor7-add6 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Dbmajor7-add6 ในรูปแบบอื่น

เทคนิคจับคอร์ด Dbmajor7-add6จับคอร์ด Dbmajor7-add6 กีต้าร์คอร์ด Dbmajor7-add6 ทั้งหมดเทคนิคจับคอร์ด Dbmajor7-add6คอร์ด Dbmajor7-add6 ทาบ ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Dbmajor7-add6

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม