คอร์ดกีต้าร์ : Dbsus2

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Dbsus2

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Dbsus2
Dbsus2
Chord Dbsus2 You should not play the 6th string. Dbsus2 - Db suspended 2nd guitar chord is often noted with non-standard names like Db5add2, Db2(no3) or Db2. Sometimes it"s referred to as Dbadd9(no3).
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Dbsus2 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Dbsus2 ในรูปแบบอื่น

ฝึดคอร์ด Dbsus2 ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด Dbsus2 กีต้าร์คอร์ด Dbsus2 ในฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Dbsus2ตารางคอร์ดกีต้าร์ Dbsus2เรียนจับคอร์ด Dbsus2

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม