คอร์ด Dm จับยังไง ฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆ

รูปแบบการจับคอร์ด Dm

รูปภาพคอร์ด Dm

Chord Info

Details
The string 4 (D) is left open. & This chord is played start on fret 1 Basic minor triad
Structure
R-m3-5,R = D,D + minor interval = F (scale degree = minor 3rd),F + major interval = A (scale degree = 5th)
Note
-,-,D,A,D,F
Important
Very important
Chord Name
Dm (Dmminor)

การจับคอร์ด Dm ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Dm ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Dm ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Dm ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Dm ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Dm

คอร์ดอูคูเลเล่ Dmคอร์ดอูคูเลเล่ Dmคอร์ดอูคูเลเล่ Dmคอร์ดอูคูเลเล่ Dm
การจับคอร์ดกีต้าร์ Dm, ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Dm, ฝึดคอร์ด Dm ง่าย ๆ, วิธีจับคอร์ด Dm , วิธีการจับคอร์ด Dm