คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Dm7b5

คอร์ด Dm7b5 ทั้งหมด
Dm7b5
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
The string 4 (D) is left open. This chord is played start on fret 1 Diminished chord with a minor 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Dm7b5 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Dm7b5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Dm7b5 ทาบ ฝึกจับคอร์ด Dm7b5จับคอร์ด Dm7b5 ง่าย ๆเทคนิคจับคอร์ด Dm7b5วิธีการจับคอร์ด Dm7b5คอร์ด Dm7b5 ทั้งหมด
Scale structure: R-m3-m5-m7
Interval structure: R = D
D + minor interval = F (scale degree = minor 3rd)
F + minor interval = Ab (scale degree = flat/diminished 5th)
Ab + major interval = C (scale degree = 7th)
Scale D major: D Em F#m G A Bm C#dim
Note: D, Ab, C, F
Step: 1-b3-b5-b71(D), b3(F), b5(G#/Ab), b7(C)
Alternative names: Dm7-5, D-#2013266168, -Dm7b5, D-7b5, Dmin7-5-and-Dmin7b5-See-also, Ddim-and-Ddim7
Level: Rookie
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์