คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Dmaj9

คอร์ด Dmaj9 นอก
Dmaj9
This chord is played by placing a barre on fret two with your index finger.
This chord is played start on fret 2 Is maj7 with added 9th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Dmaj9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Dmaj9 ในรูปแบบอื่น

การจับคอร์ด Dmaj9 กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด Dmaj9วิธีจับคอร์ด Dmaj9 กีต้าร์วิธีจับคอร์ด Dmaj9 เว็บคอร์ดกีต้าร์ Dmaj9คอร์ด Dmaj9 กีต้าร์
Scale structure: R-3-5-7-9
Interval structure: R = D
D + major interval = Gb (scale degree = 3rd)
Gb + minor interval = A (scale degree = 5th)
A + major interval = Db (scale degree = 7th)
Db + minor interval = E (scale degree = 9th)
Scale D major: D Em F#m G A Bm C#dim
Note: D, E, A, C#, F#
Step: 1-3-5-7-91(D), 3(F#/Gb), 5(A), 7(C#/Db), 9(E)
Alternative names: Dmaj9, DM9, Dmaj7(9)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์