คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด E

คอร์ด E จับยังไง
E
The strings 6(E), 2(B) and 1(E) are left open. This chord is played start on fret 1 Basic major triad
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด E โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด E ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Eการจับคอร์ด Eคอร์ดกีต้าร์โปร่ง Eเรียนจับคอร์ด Eฝึดคอร์ด E ง่าย ๆวิธีจับคอร์ด E
Scale structure: R-3-5
Interval structure: R = E
E + major interval = Ab (scale degree = 3rd)
Ab + minor interval = B (scale degree = 5th)
Scale E: E F#m Abm A B C#m Ebdim
Note: E, B, E, G#, B, E
Step: 1-3-51(E), 3(G#/Ab), 5(B)
Alternative names: EM, Emaj, Mi-major, E-dur
Level: Rookie
Importance: Very important

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์