คอร์ดกีต้าร์ : Eb5-Power

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Eb5-Power

ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Eb5-Power
Eb5-Power
Eb5 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Eb, Bb และ Eb. โดยจะเล่นสายที่ 4, สายที่ 3 และ สายที่ 2 (โน๊ตที่สาย 2 จะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้) คอร์ด Eb5-Power มีระยะห่างสองโน๊ตเท่านั้นคือ ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ Eb(no 3rd), Eb(no3).
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Eb5-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Eb5-Power ในรูปแบบอื่น

วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Eb5-Powerวิธีการจับคอร์ด Eb5-Powerคอร์ด Eb5-Power ในวิธีจับคอร์ด Eb5-Power เทคนิคจับคอร์ด Eb5-Powerฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Eb5-Power