คอร์ดกีต้าร์ : Eb5aug-Power

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Eb5aug-Power

ฝึกจับคอร์ด Eb5aug-Power
Eb5aug-Power
Eb5aug Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Eb, B และ (Eb), สามารถเล่นเสียง อ็อกเทฟ (Eb) ที่สาย 2, เฟล็ตทึ่สี่ คอร์ด Eb5aug-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด Eb5 เพียงแต่เติม aug (augmented) Eb5aug ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ Ebm6, Eb(b6), Eb5+, Eb+5(no3), Eb+(no3), Eb(#5)(no3), Ebaug(no3)...
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Eb5aug-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Eb5aug-Power ในรูปแบบอื่น

ฝึกคอร์ด ทาบ Eb5aug-Powerวิธีการจับคอร์ด Eb5aug-Powerเว็บคอร์ดกีต้าร์ Eb5aug-Powerการจับคอร์ด Eb5aug-Power กีต้าร์วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Eb5aug-Powerคอร์ด Eb5aug-Power ใน