คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Eb5dim-Power

ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Eb5dim-Power
Eb5dim-Power
Eb5dim Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Eb, A และ (Eb), สามารถเล่นเสียง อ็อกเทฟ (Eb) ที่สาย 2, เฟล็ตทึ่สี่ คอร์ด Eb5dim-Power มีระยะห่างสองโน๊ด เหมือนกันกับคอร์ด Eb5 เพียงแต่เติม dim (diminished) Eb5dim ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ Eb5°, Eb-5, Eb(b5), Ebdim(no3)...
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Eb5dim-Power โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Eb5dim-Power ในรูปแบบอื่น

ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Eb5dim-Powerคอร์ด Eb5dim-Power นอกคอร์ด Eb5dim-Power ในเทคนิคจับคอร์ด Eb5dim-Powerเว็บคอร์ดกีต้าร์ Eb5dim-Powerคอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Eb5dim-Power
Note: Eb, A, x or Eb
Step: 1-b51(D#/Eb), b5(A)

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์