คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Eb6

คอร์ด Eb6 กีต้าร์
Eb6
This chord is played by placing a barre on fret one with your index finger.
This chord is played start on fret 1 Normal major chord with added 6th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Eb6 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Eb6 ในรูปแบบอื่น

ฝึกจับคอร์ด ทาบฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Eb6ฝึกจับคอร์ด Eb6ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Eb6คอร์ดกีต้าร์โปร่ง Eb6วิธีจับคอร์ด Eb6 กีต้าร์
Scale structure: R-3-5-6
Interval structure: R = Eb
Eb + major interval = G (scale degree = 3rd)
G + minor interval = Bb (scale degree = 5th)
R = Eb minor interval = C (scale degree = 6th)
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, Bb, C, G
Step: 1-3-5-61(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb), 6(C)
Alternative names: EbM6, Ebadd6, Ebmaj6
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์