คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Eb7+9

คอร์ด Eb7+9 ทั้งหมด
Eb7+9
The string 3 (G) is left open.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Eb7+9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Eb7+9 ในรูปแบบอื่น

ฝึดคอร์ด Eb7+9 ง่าย ๆฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ ง่าย ๆ Eb7+9คอร์ด Eb7+9 ในคอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Eb7+9วิธีการจับคอร์ด Eb7+9คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Eb7+9
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, G, Db, F#
Step: 1-3-5-b7-#91(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb), b7(C#/Db), #9(F#/Gb)
Alternative names: Eb7#9, Ebdom7#9, Ebdom7+9, Eb7b10

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์