คอร์ดกีต้าร์ : Eb7sus4

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Eb7sus4

คอร์ดกีต้าร์โปร่ง Eb7sus4
Eb7sus4
You must leave out the 6th and 5th strings. Eb(D#) dominant 7th suspended 4th chord's
Alternative names: Eb7sus, Eb7sus4. Steps
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Eb7sus4 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Eb7sus4 ในรูปแบบอื่น

ตารางคอร์ดกีต้าร์ Eb7sus4ฝึกจับคอร์ด Eb7sus4ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์ Eb7sus4คอร์ด Eb7sus4 ทั้งหมดการจับคอร์ด Eb7sus4คอร์ดกีต้าร์โปร่ง Eb7sus4

คอร์ดเพลง และ เนื้อร้องแบบสุ่ม