คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Ebdim7

ฝึกจับคอร์ด ทาบ
Ebdim7
You must leave out the 2nd and 1st strings.
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Ebdim7 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Ebdim7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า Ebdim7ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Ebdim7คอร์ด Ebdim7 จับยังไงคอร์ด Ebdim7 จับยังไงการจับคอร์ดกีต้าร์ Ebdim7ฝึกจับคอร์ด Ebdim7
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Gb, C, Eb, Bbb
Step: 1-b3-b5-6(orbb7)1(D#/Eb), b3(F#/Gb), b5(A/Bbb), 6(C)

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์