คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Ebmaj9

เว็บคอร์ดกีต้าร์ Ebmaj9
Ebmaj9
The string 3 (G) is left open. This chord is played start on fret 1 Is maj7 with added 9th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Ebmaj9 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Ebmaj9 ในรูปแบบอื่น

จับคอร์ด Ebmaj9 ง่าย ๆคอร์ด Ebmaj9 ในคอร์ด Ebmaj9 จับยังไงฝึกจับคอร์ด ทาบวิธีการจับคอร์ด Ebmaj9จับคอร์ด Ebmaj9
Scale structure: R-3-5-7-9
Interval structure: R = Eb
Eb + major interval = G (scale degree = 3rd)
G + minor interval = Bb (scale degree = 5th)
Bb + major interval = D (scale degree = 7th)
D + minor interval = F (scale degree = 9th)
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: Eb, G, D, F
Step: 1-3-5-7-91(D#/Eb), 3(G), 5(A#/Bb), 7(D), 9(F)
Alternative names: Ebmaj9, EbM9, Ebmaj7(9)
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์