คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Em(maj7)

ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Em(maj7)
Em(maj7)
This chord is played start on fret 1 Minor chord with a major 7
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Em(maj7) โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Em(maj7) ในรูปแบบอื่น

วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์ Em(maj7)เรียนจับคอร์ด Em(maj7)คอร์ด Em(maj7) ในเรียนจับคอร์ด Em(maj7)วิธีจับคอร์ด Em(maj7) ง่าย ๆการจับคอร์ด Em(maj7) กีต้าร์
Scale structure: R-m3-5-7
Interval structure: R = E
E + minor interval = G (scale degree = minor 3rd)
G + major interval = B (scale degree = 5th)
B + major interval = Eb (scale degree = 7th)
Note: E G B Eb
Alternative names: Em(M7), Emin(Maj7), Em(+7), E-(M7), Em(addM7), Em(add7), Emin(addM7), Emin(+7), Emin(add7)
Level: Rookie
Importance: Rarely used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์