คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Em

ฝึกคอร์ดกีต้าร์ Em
Em
The strings 6(E), 3(G), 2(B) and 1(E) are left open. This chord is played start on fret 2 Basic minor triad
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Em โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Em ในรูปแบบอื่น

จับคอร์ด Em กีต้าร์จับคอร์ด Emฝึกจับคอร์ด ทาบฝึกคอร์ด ทาบ Emการจับคอร์ด Em กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด Em
Scale structure: R-m3-5
Interval structure: R = E
E + minor interval = G (scale degree = minor 3rd)
G + major interval = B (scale degree = 5th)
Scale E: E F#m Abm A B C#m Ebdim
Note: E, B, E, G, B, E
Step: 1-b3-51(E), b3(G), 5(B)
Alternative names: Emin, E, -(Mi-minor, E-moll)
Level: Rookie
Importance: Very important

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์