คอร์ด Em จับยังไง ฝึกคอร์ดทาบ

Chord Info

Details
The strings 6(E), 3(G), 2(B) and 1(E) are left open. & This chord is played start on fret 2 Basic minor triad
Structure
R-m3-5,R = E,E + minor interval = G (scale degree = minor 3rd),G + major interval = B (scale degree = 5th)
Note
E,B,E,G,B,E
Important
Very important
Chord Name
Em (Emminor)

การจับคอร์ด Em ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด Em ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด Em ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด Em ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด Em ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด Em

คอร์ดอูคูเลเล่ Emคอร์ดอูคูเลเล่ Emคอร์ดอูคูเลเล่ Emคอร์ดอูคูเลเล่ Em
ตารางคอร์ดกีต้าร์ Em, การจับคอร์ดกีต้าร์ Em, ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Em, ฝึกคอร์ด ทาบ Em, ฝึกจับคอร์ด ทาบ