คอร์ดกีต้าร์ : คอร์ด Am จับยังไง - ฝึกจับคอร์ด

การจับคอร์กีต้าร์ คอร์ด Em11

ตารางคอร์ดกีต้าร์ Em11
Em11
This chord is played start on fret 0 Minor seventh with added 11th
คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น จากภาพ เส้นแนวตั้งคือสายกีต้าร์เรียงลำดับจากซ้ายมือคือ สาย 6,5,4... เส้นแนวนอนคือจำนวนเฟร็ต (บาร์) เรียงลำดับจากบนลงล่าง จุดสีดำคือ จุดของการจับสายนั้น ๆ รวมกันเป็นคอร์ด โดยปกติแล้วการใช้นิ้ว จะเรียงตามลำดับของจุดจากบนลงล่าง จุดที่ 1 ใช้นิ้วชี้, 2 ใช้นิ้วกลาง, 3 ใช้นิ้วนาง และ 4 ใช้นิ้วก้อย ( หรือปรับเปลี่ยนยึดหยุ่นได้ตามความถนัดการจับ คอร์ด Em11 โดยยึด จุดที่ 1 แทนนิ้วชี้ ) คอร์ดที่มีแถบคาดดำ หมายถึงการกดทุกสาย หรือ การทาบคอร์ด เครื่องหมาย x หมายถึงไม่เล่นเสียงสายนั้น ๆ และเครื่องหมาย o คือการเล่นเสียงสายเปล่า s คือการเล่นโน๊ตเสริม โดยที่จะเล่นหรือไม่เล่นเสียงก็ได้ สำหรับตัวเลขด้านข้างบอกตำแหน่งเริ่มต้นของเฟร็ตบนคอกีต้าร์

การจับคอร์ด Em11 ในรูปแบบอื่น

วิธีจับคอร์ด Em11 ง่าย ๆการจับคอร์ด Em11 กีต้าร์คอร์ด Em11 กีต้าร์ฝึกจับคอร์ด กีต้าร์โปร่ง Em11วิธีจับคอร์ด Em11 กีต้าร์วิธีการจับคอร์ด Em11
Scale structure: R-m3-5-m7-11
Interval structure:
Note: E G B D A
Alternative names: Eminor11, Emin11, Em7/11, Em7(add11), E-7(add11), E-7/11, Emin7/11, Emin7(add11), Em7/4, Em7(add4), E-7(add4), E-7/4, Emin7/4, Emin7(add4)
Level: Rookie
Importance: occasionally used

เลือกกลุ่มคอร์ดกีต้าร์